مهسا کریمی

نقاش، مجسمه ساز، تصویر ساز

عضو پیوسته انجمن نقاشان ایران

  •  هنرستان آزادگان،گرافیک
  • کاردانی گرافیک دانشکده ولیعصر تهران
  • کالج تیف استرالیا رشته گرافیک

برگزاری نمایشگاه های متعدد انفرادی و گروهی در ایران و كشورهای مختلف و همچنین نمایشگاه مختلف انفرادی نقاشی در گالری طراحان آزاد، گالری مهروا، گالری دستان از جمله فعالیت های دیگر این هنرمند می باشد.

مهسا کریمی هنرمند معاصری هست که در ایران زندگی می کند و از همان ابتدای شروع فعالیت هنری خود تجربه ی زیستی خود را به تصویر کشید. در حقیقت  آثار هنری مهسا از زندگی شخصی و اجتماعی او جدا نیست و همواره سعی داشته که مسائل و دغدغه های فردی و گاه موارد و مشکلات مرتبط به جامعه اطرافش را نقاشی کند. او در به تصویر کشیدن افکار، عقاید و تخیلاتش بسیار نترس و بی تعارف اقدام می‌کند، بطوری که گاه کارهای او تهاجمی و برخورنده هم می‌شوند. نمادها و نشانه های تصویری در آثار مهسا بسیار شخصی و پر اهمیت هستند و اغلب رد پایی از تجارب بسیار شخصی خودِ او در کارهایش دیده میشود. بطور کلی می‌توان گفت که مهسا از آثار هنری خودجدا نیست و درواقع از آن دسته از هنرمندانی است که با نقاشی و مجسمه سازی آرام می‌گیرد به درمان و Therapy می پردازد. او می‌گوید: تصورِ سپری کردنِ ثانیه های تکراری و ترسناکِ این زندگی بدون پرداختن به هنر برایم غیر قابل تحمل است. باور دارم که هنر این مسیر پر فراز و نشیب و دراز را دلپذیر می‌کند، همچون رودخانه ایی که در کنار راه ما روان و خنک جاری باشد.

Add to cart