سارا جمالی رئوفی

متولد1360  – تهران

عضو انجمن هنرمندان نقاش ایران
عضو موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر
تحصیلات: کارشناسی نقاشی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 1384
دیپلم گرافیک – هنرستان هنرهای تجسمی 1378
نمایشگاه : شرکت در ده ها نمایشگاه گروهی طراحی ، نقاشی و عکاسی از 1387 تاکنون

Add to cart